All Collections
FAQ - Nederlands
Voor bruidsparen en hun gasten
Activering en Validatie - Welke documenten zijn verplicht voor validatie en waarom?
Activering en Validatie - Welke documenten zijn verplicht voor validatie en waarom?
Activering en Validatie
Floor Jansen avatar
Written by Floor Jansen
Updated over a week ago

Voor de activering en validatie van uw cadeaulijst zijn de volgende documenten verplicht. Het onderhouden van de cadeaulijsten en de validering van de documenten is de verantwoordelijkheid van financiële instelling LEMON WAY. In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake elektronisch geld, zijn Zankyou en LEMON WAY verplicht deze documenten te moeten valideren vóórdat er transacties naar eigen bankrekening aangevraagd kunnen worden. Dit is op basis van de huidige wetgeving inzake elektronisch geld en de verordening AML-ATF (Anti-Money Laundering en Financiering van Terrorisme).
Meer informatie over LEMON WAY in de voorwaarden van de cadeaulijst: hier.

Belangrijk: zonder deze documenten is het NIET mogelijk om transacties van cadeaus te ontvangen op uw eigen bankrekening.

  • Identiteitsbewijs of paspoort van de rekeninghouder: Een geldig identiteitsbewijs of paspoort op naam van de houder van het bankaccount waar de Zankyou cadeaulijst op geregistreerd staat (In het geval van een gezamenlijk bankaccount het identiteitsbewijs van beide personen). Beide kanten van het identiteitsbewijs moeten zichtbaar zijn, geüpload in één document. MRZ lijn van het document MOET zichtbaar zijn.

  • Indien van toepassing: verblijfskaart.

  • Bewijs van eigendom van de bankrekening die is gekoppeld aan het Zankyou account, op dezelfde naam als aangegeven op het contract. Dit mag een foto van de bankpas, een screenshot van internetbankieren of een bankextract zijn. Zolang de naam van de rekeninghouder en het iban nummer zichtbaar zijn.

  • Aanvullend identificatiebewijs op naam van de rekeninghouder: dit mag een rijbewijs, paspoort of identificatiebewijs zijn. Beide kanten van het identiteitsbewijs moeten zichtbaar zijn, geüpload in één document.

Financiële instelling LEMON WAY is verantwoordelijk voor de validatie van de documenten en zal dit doen binnen 48 uur. LEMON WAY is een betalingsinstitutie die werkzaam is onder de Franse wet en zijn verplicht zich te houden aan het geheimhoudingsplicht dat geldt voor banken. Alle documenten die zij behandelen zijn vertrouwelijk. Meer over LEMON WAY en hun werkzaamheden kunt u lezen op hun website: https://www.lemonway.com/ 

Hieronder vindt u voorbeeld documenten om te zien waar uw documenten aan moeten voldoen:

Het Identiteitsbewijs:

Bewijs van eigendom bankaccount:

Meer informatie en de voorwaarden kunt u vinden op onze website: Klik hier!

Did this answer your question?