All Collections
FAQ - Nederlands
Voor bruidsparen en hun gasten
Activering en Validatie - Waar kan ik instellen wie transactiekosten betaald?
Activering en Validatie - Waar kan ik instellen wie transactiekosten betaald?
Activering en Validatie
Floor Jansen avatar
Written by Floor Jansen
Updated over a week ago

U er zelf voor kiezen om de gasten te laten betalen voor deze transactiekosten (zij betalen de gift + transactiekosten), of dat u zelf deze kosten voor uw rekening neemt. In dat geval ontvangen jullie de totale gift van de gast, met daarin de transactiekosten in vermindering gebracht. 

U kunt dit naar wens instellen via het menu Cadeaulijst > Configuratie. 

Did this answer your question?