Crear tu lista no tiene ningún coste. Dispones de dos tipos de Lista de boda:

Lista 100% w gotówce:
Tworzenie listy jest bezpłatne. Jedyny istniejący koszt związany jest z zarządzaniem wypłatami prezentów  (opłata za terminal płatniczy oraz opłata administracyjna). Dla naszych klientów to koszt to tylko 2,85% od przekazanej kwoty wraz ze stałą płatnością 8 złotych od operacji bankowej, Możesz uzyskać obniżoną stawkę z sekcji premium na swojej stronie internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Cennik i warunki korzystania.

Did this answer your question?