All Collections
FAQ - Polski
Novios
Aktywacja i weryfikacja: Jakie dokumenty są wymagane i dlaczego?
Aktywacja i weryfikacja: Jakie dokumenty są wymagane i dlaczego?
Aktywacja i weryfikacja
Business Zankyou avatar
Written by Business Zankyou
Updated over a week ago

Aby zweryfikować twoją listę ślubną, a tym samym umożliwić transfer przelewów z listy na konto bankowe, musisz załączyć następującą dokumentację:

  • Dokument tożsamości:  dowód osobisty lub paszport na nazwisko posiadacza rachunku bankowego powiązanego z listą.

  • Certyfikat bankowy: oficjalny dokument z banku, który zawiera następujące dane konta: IBAN, SWIFT i nazwisko posiadacza.

  • Potwierdzenie adresu lub dodatkowego dokumentu tożsamości (tylko w przypadku otrzymania prezentów o wartości 3000 EUR): faktura wystawiona na nazwisko właściciela konta lub w przypadku jej braku dowód osobistego, paszportu lub prawa jazdy.

W ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych sprawdzona zostanie dokumentacja i włączone zostaną przelewy na konto.

Did this answer your question?