FAQ - Het opsplitsen van de gastenlijst
Daggasten en avondgasten
Floor Jansen avatar
Written by Floor Jansen
Updated over a week ago

Helaas is het, op dit moment, nog niet mogelijk om via Zankyou de gastenlijst op te splitsen in verschillende groepen. Wel hebben wij een goed alternatief beschikbaar. 

Om de aanwezigheid van de gasten op te nemen, gebaseerd op de ¨verschillende soorten gasten¨, bevelen wij aan om gebruik te maken van een externe survey tool waarmee het mogelijk is om een widget te downloaden (Bijvoorbeeld: Google Forms). Het is namelijk mogelijk om een externe widget toe te voegen op jullie bruiloft website. 

Stap voor stap:

  1. Maak een survey op jullie gewenste survey tool. Stel jullie gasten alle gewenste vragen op basis van hun aanwezigheid, zoals: dieetwensen en +1´s. 

  2. Wanneer de survey klaar is kun je de HTML embed code vinden via de tool die jullie gekozen hebben.

  3. Maak een RSVP pagina op jullie Zankyou website.

  4. Voeg via de functie ¨widget¨ deze HTML code toe. 

De embed HTML code (voorbeeld: Google Forms)

Voeg de HTML code toe via de widget optie op Zankyou:

Nodig al jullie gasten uit om jullie bruiloft website te bezoeken, via de Gastenlijst functie op Zankyou.nl. Hun RSVP antwoorden kunnen jullie terugvinden in het beheervenster van de survey tool die jullie gekozen hebben.

Hulp nodig? Schrijf ons op help@zankyou.com 

Did this answer your question?