Pary zawsze szukają firm z polecenia innych par. Im nowsze i im więcej opinii, tym większe zaufanie, które zaprezentujesz.

  • Dostawcy, którzy mają więcej opinii i wszystkie 5 gwiazdek, pojawiają się jako bardziej polecani.

  • Zapytaj o nowe opinie, im nowsze, tym lepiej.

  • Wszystkie otrzymane opinie muszą mieć 5 gwiazdek.

Wynik jest ustalany algorytmem bazującym na porównaniu z innymi firmami w tej samej kategorii. Bądź tym, który ma więcej i lepsze opinie.

Ocena firmy jest obliczana za pomocą średnich ważonych Bayesa. Jest to standardowa metoda dająca bardziej obiektywną ocenę.

Did this answer your question?